Kronikářské vzpomínání – 15. června 2022

Ve spolupráci s Městským muzeem Antonína Sovy proběhne ve středu 15. června od 17 hodin v Zámeckém sále prezentace zajímavých událostí 19. a 20. století popsaných v kronikách města Pacova.

Přednášku doplní promítání dobových fotografií.

Připravena bude také výstavka fotografií dokumentujících proměny zástavby.

Příznivce historie našeho města srdečně zve Mgr. Marie Tušilová.