Městské muzeum Antonína Sovy v Pacově

Městské muzeum založil v roce 1908 historik a propagátor pokrokových myšlenek středoškolský profesor Ferdinand Pakosta (1884–1914). Za pomoci několika nadšenců se mu podařilo získat do muzejních sbírek řadu exponátů, které instaloval v prvotních expozicích.

zveme vás na výstavu

Cesta zpět

Výstava obrazů Bohuslava Sýby.

Ve výstavním sále Městského muzea Antonína Sovy v Pacově mohou návštěvníci od 14. března zhlédnout výstavu obrazů Cesta zpět malíře Bohuslava Sýby. Autor prezentovaných děl Bohuslav Sýba sdělil muzeu řadu informací, které nezvykle otevřeným způsobem vypovídají o jeho umělecké i životní cestě. Jejich zveřejnění může ukázat správný směr i ostatním lidem, kteří jsou možná právě teď … na cestě.

14. BŘEZNA–9. DUBNA 2023

zveme vás na přednášku

Drobné sakrální památky na Pacovsku

Městské muzeum Antonína Sovy v Pacově
Vás zve na přednášku

Drobné sakrální památky na Pacovsku

O kapličkách a křížcích vypráví Vlastimil Simota starší

26. dubna od 17 hodin
Zámecký sál, Zámek Pacov

Vstupné 20 Kč

Stálé expozice

Historie Pacovska

Pacov
a motocyklový sport

Život a dílo básníka
Antonína Sovy

Galerie akad. malíře
Jana Autengrubera

zveme vás na přednášku

Tajemství pacovských pověstí

Přednáška Mgr. Marie Tušilové Tajemství pacovských pověstí se uskuteční ve středu 23. listopadu od 17 hodin v Zámeckém sále pacovského zámku.

Jan Zoubek se po čtyřech letech vrací do Pacova, aby s přáteli oslavil své 80. narozeniny, jak jinak nežli společnou výstavou v krásných prostorách zámecké kaple.

Stálé expozice

Průvodce stálými expozicemi Městského muzea Antonína Sovy v Pacově.

Historie muzea

Krátký exkurz do historie pacovského muzea, jehož počátky sahají do roku 1908.

Otevírací doba

Chystáte se nás navštívit? Informace o otevírací době muzea naleznete zde.

Slide 1
Slide 1
Slide 1
Slide 1
Slide 1
Slide 1
previous arrow
next arrow