Stálé expozice

Expozice Historie Pacovska je přehlednou retrospektivou dějinného vývoje od počátků osidlování až do 20. století. Dojem z návštěvy umocňuje množství sbírkových předmětů (např. pravěké kamenné nástroje, gotické kachle a skříň, barokní plastiky, řemeslnické a cechovní památky, historické sklo atd.).

Ve třetím sálu na historickou expozici volně navazuje stálá výstava Pacov a motocyklový sport věnovaná domácím a mezinárodním motocyklovým závodům na Pacovském okruhu v létech 1905 a 1906. Bohatou obrazovou dokumentaci doplňují historické motocykly. Pozornost je věnována též motokrosovému závodišti na Propadě, veterán rallye a dalším akcím. Ve čtvrté místnosti jsou vystaveny trofeje úspěšného závodníka a účastníka terénních soutěží Františka Hrobského. V každém výstavním sálu běží projekce krátkých dokumentárních filmů.

Život a dílo básníka Antonína Sovy přístupnou formou představuje expozice věnovaná tomuto nejznámějšímu rodákovi města Pacova a velké osobnosti české moderní poezie. Expozice s mnoha originálními exponáty se těší trvalému zájmu ctitelů Sovova díla, zároveň je cílem školních výprav a kulturní veřejnosti. Neobyčejnou Sovovu pouť životem osobním i uměleckým poutavě přibližuje promítaný dokumentární film.

Galerie akad. malíře Jana Autengrubera je umístěna v samostatném velkém sále, který dává vyniknout mistrným obrazům předčasně zemřelého umělce, který žil v létech 1887–1920. Tento pacovský rodák, absolvent akademie v Mnichově, si v nedávné době vydobyl pozornost několika úspěšnými objevnými výstavami a zastoupením ukázek tvorby na významných přehlídkách dobového malířského umění.