Cesta zpět. Obrazy Bohuslava Sýby. 14. března až 9. dubna 2023

Výstava obrazů malíře Bohuslava Sýby v Městském muzeu Antonína Sovy v Pacově.
Výstava potrvá do 9. dubna.

Cesta zpět. O výstavě obrazů soběslavského malíře Bohuslava Sýby v Pacově

Ve výstavním sále Městského muzea Antonína Sovy v Pacově mohou návštěvníci od 14. března zhlédnout výstavu obrazů Cesta zpět malíře Bohuslava Sýby. Autor prezentovaných děl Bohuslav Sýba sdělil muzeu řadu informací, které nezvykle otevřeným způsobem vypovídají o jeho umělecké i životní cestě. Jejich zveřejnění může ukázat správný směr i ostatním lidem, kteří jsou možná právě teď … na cestě.

Bohuslav Sýba se narodil v roce 1954 v Českých Budějovicích. Je absolventem Střední lesnické technické školy v Písku a dlouhá léta pracoval jako lesník na statku hraběte Evžena Wratislava z Mitrovic v okolí Soběslavi a Dírné.

Od školních let si rád kreslil, později i maloval. Tato záliba se bohužel v dospělosti vytratila a nahradila ji velká náklonnost k alkoholu, která se změnila v těžkou závislost a vyvrcholila v jeho pětačtyřiceti letech pádem na samotné lidské dno, najednou nedokázal své pití zastavit. A protože považoval protialkoholní léčebnu za ponižující a velké stigma, vyhledal pomoc v celosvětovém společenství lidí, kteří nalezli střízlivost a štěstí.

Díky společenství mužů a žen se stejnou závislostí se od 13. ledna roku 2000 alkoholu nenapil. Toto společenství existuje více než 80 let a působí ve 157 zemích světa. Bohuslav Sýba se zúčastnil i dvou celosvětových setkání, poprvé v Torontu a v roce 2015 v Atlantě, kde byl vlajkonošem České republiky: na stadionu se tehdy v jednu chvíli sešlo 57 000 lidí s touto nemocí. (Světová zdravotnická organizace už před lety alkoholismus prohlásila za nemoc.)

Skoncováním s pitím alkoholu se Bohuslavu Sýbovi znovuotevřel svět, zlepšily se vztahy jak doma, tak na pracovišti, upravilo se zdraví i ekonomická jistota. Začal znovu vnímat krásu světa, lásku okolí, dostal možnost napravit vše špatné. Kde už to nešlo, alespoň se o to pokusil.

Začala cesta zpátky. Tužka, papír, plátno, barvy. Věci, které pomohly.

Bohuslav Sýba dobře ví, že není žádný velký umělec. A že už jím nikdy nebude. Nevyznává jediný umělecký směr a styl a nemá ani zázračný talent. Nemá ani žádné ambice účastnit se nějakých soutěží nebo něco někde vyhrát. On už totiž vyhrál – vyhrál svůj život. A to přece stojí za to.

A také je moc vděčný, že může občas své obrazy vystavit, jako je tomu nyní v pacovském muzeu. Je velmi rád, že může říct co nejvíce lidem, že závislý alkoholik nemusí nutně skončit jako bezdomovec u supermarketu s krabicovým vínem v ruce, ale že vždy existuje CESTA ZPĚT!

Výstava obrazů Bohuslava Sýby potrvá do 9. dubna.