Kniha Prosté hrdinství – Leskovice 1945. Nové informace

Nová publikace pacovského muzea Prosté hrdinství – Leskovice 1945 (autoři prof. PhDr. Miroslav Hladílek, CSc., Ing. Zdeněk Rerych a Stanislav Motl) se těší velkému zájmu veřejnosti. Část nákladu prodávaná v muzeu je i přes různá „covidová“ omezení zcela rozebrána, k zakoupení zbývají poslední výtisky v Infocentru na pacovském zámku. Vydavatel – Městské muzeum Antonína Sovy – připravuje dotisk této zajímavé knížky (srov. referát pisatele ve zpravodaji Z mého kraje, duben 2021).

Bc. Vlastimil Simota