O knize Pacovské příběhy

Ve středu 18. října 2023 uspořádalo Městské muzeum Antonína Sovy v Zámeckém sálu slavnostní představení knihy Barbary Stradiotové Pacovské příběhy.

Pořadem provázel Bc. Vlastimil Simota, který po přivítání spisovatelky a básnířky Barbary Stradiotové předal slovo PhDr. Pavlu Holubovi, PhD., vedoucímu Státního okresního archivu v Jindřichově Hradci. PhDr. Holub ve své fundované přednášce upozornil na možnosti rodopisného bádání v jihočeských a vysočinských archivech a poukázal na kategorie nejčastěji využívaných pramenů (matriky, soudní spisy atd.). Řada digitalizovaných písemných a kartografických pramenů je přístupná na internetu. Studium přitom vyžaduje (z pohledu laika nesnadno osvojitelnou) znalost čtení starých typů písma a historických reálií. Nastíněné postupy byly PhDr. Pavlem Holubem využity při ověřování faktické existence obyvatel Pacova uvedených v edici národopisných dotazníků z 1. čtvrtiny 20. století (vyd. 2017): v prezentaci šířeji zmínil měšťana Josefa Zitterwalda (†1868), zakladatele pacovské záložny, kterého připomíná pamětní deska na domě čp. 79 na náměstí Svobody.

Po přestávce a bohatém občerstvení předstoupila před posluchače Barbara Stradiotová a promluvila o okolnostech vzniku knihy Pacovské příběhy. Trochu pozitivního napětí mezi účastníky vneslo ohlášené slosování vstupenek o drobné ceny a nově vydanou knihu. Autorka následně přečetla povídku Vejrunky. Po „křestním“ proslovu Bc. Vlastimila Simoty byla kniha Pacovské příběhy společným přípitkem s Barbarou Stradiotovou a PhDr. Pavlem Holubem slavnostně pokřtěna. Návštěvníci si mohli knížku na místě zakoupit a mnozí využili i příležitost pohovořit se samotnou autorkou.

Hlavní motivací k napsání knížky bylo podle slov Barbary Stradiotové vykreslit osudy jejích pacovských předků a vsadit je do obrazu skutečných událostí z dějin našeho města. Časový rámec povídkové knihy je vymezen léty 1596–1807. V knize je mimo jiné zmíněn i velký požár, který Pacov postihl v roce 1727. Během autorského čtení se posluchači mohli přesvědčit, že ačkoliv příběhy byly inspirovány písemnými prameny, které k nám po staletích promlouvají „vážnou, a někdy zdánlivě méně srozumitelnou řečí“, jsou psány čtivě a lehkou rukou. Barbara Stradiotová věří, že knížka potěší jak pacovské patrioty, tak zájemce o historii nebo i další čtenáře.

Knihu Pacovské příběhy lze zakoupit v městském muzeu a v informačním centru.

Bc. Vlastimil Simota, Městské muzeum Antonína Sovy v Pacově
Foto Stanislav Sobol