Dobročinný koncert HAMAVE v Pacově – 16, dubna 2024

V úterý 16. dubna se v Zámeckém sálu od 18 hodin uskuteční dobročinný koncert „Od nás pro Vás aneb večer autorských písní a básní“ hudebně-literárního seskupení HAMAVE ze Soběslavi.

Výtěžek z dobrovolného vstupného bude věnován na celostátní festival zájmové umělecké činnosti osob se zrakovým postižením Tyflo Art, který se letos bude konat v Sezimově Ústí. Akci pořádá již od roku 1993 Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR, z. s. Možnost prezentovat svoje dovednosti dostávají nevidomí a slabozrací hudebníci, divadelníci, výtvarníci, rukodělci, recitátoři a další umělci se zrakovým postižením. Festival je protknut radostí ze života navzdory zrakovému postižení a jeho hlavní myšlenkou je vzájemné předávání dovedností a schopností bez ohledu na věk, vzdělání a zdravotní postižení.

Zleva Věra Hanzalová, Hana Žvachtová, Martina Pechová. Foto: Barbora Fuhrmannová 2024 – FOTOPACE

„HAMAVE“ ze Soběslavi: co o něm a o sobě říkají jeho členky?
„Seskupení „HAMAVE“ vzniklo v létě 2012, kdy jsme se rozhodly založit hudebně-literární seskupení, které by přineslo trochu hudby, špetku poezie a chvilku zamyšlení a zklidnění v dnešním uspěchaném světě do srdcí našich posluchačů.
A proč zrovna název „HAMAVE?“ Tento název byl původně jen jako pracovní pojmenování pro naše seskupení, ale toto označení se nám tak vžilo, že jsme se nakonec rozhodly si jej ponechat. Vždyť nás koneckonců i přesně vystihuje. Tři slabiky názvu jsou zároveň i prvními slabikami našich křestních jmen: HA-Hana, MA-Martina, VE-Věra.
Vystupujeme převážně v naší „základní sestavě“, i když do některých projektů jsme zapojily také další zajímavé osobnosti tzv. vážné hudby. Spolupracujeme s dlouholetým sólistou opery Národního divadla v Praze Vratislavem Křížem, naším hostem bývá vynikající česká mezzosopranistka Karolína Berková, pražský trumpetista Jan Pohořalý, violoncellistka Barbora Soukupová a další.“

Hana Žvachtová
„Vystudovala jsem zpěv na Konzervatoři v Českých Budějovicích u sólistky Jihočeského divadla paní Vítězslavy Bobákové a hru na klavír na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity ve třídě doc. Františka Hudečka.
Po ukončení studia na konzervatoři jsem se dále zdokonalovala v pěvecké technice soukromým studiem u slovenské kantorky Márii Hallové. Největším přínosem pro mě pak bylo setkání s paní profesorkou Magdalénou Hajóssyovou a následně pěvecké konzultace pod jejím laskavým vedením.
Absolvovala jsem také několik mistrovských interpretačních kurzů (Letní kurz staré hudby v Prachaticích pod vedením holandské prof. Rebeccy Steward, Mistrovský pěvecký kurz Evy Randové v Ústí nad Labem, Mistrovský interpretační kurz sólového zpěvu Iriny Kondratenko na zámku Chýše).
V současné době se věnuji pedagogické činnosti, sbormistrovství (založila jsem dětský pěvecký sbor při MŠ Duha v Soběslavi a vedu dospělý smíšený pěvecký sbor), koncertnímu vystupování a nemalou součástí mého života se stalo komponování písní na slova Věrky Hanzalů.“

Martina Pechová
„Hra na klávesové nástroje a obzvláště varhany byla vždy mojí velkou vášní a měla jsem velké štěstí, že jsem mohla absolvovat studium hry na varhany na Konzervatoři v Českých Budějovicích u paní prof. Miroslavy Svobodové. Zároveň jsem věnovala svůj čas a energii i své druhé lásce – českému jazyku, který jsem vystudovala na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.
V současné době vyučuji hru na klavír na ZUŠ v Soběslavi a v Pelhřimově. Jsem varhanicí v kostele sv. Petra a Pavla v Soběslavi, kde vedu i místní chrámový sbor. Spolupracuji s různými sólovými umělci i soubory jako korepetitor, jsem členem Salónního orchestru města Planá nad Lužnicí a každoročně se aktivně účastním „Varhanního maratónu“ v Soběslavi, kde vystupují studenti i absolventi českobudějovické konzervatoře. Hudba je prostě mojí radostí, mým životem.“

Věra Hanzalová
„Pominu-li dvouleté nástavbové studium na pedagogické škole, kde jsem povinně hrála na kytaru a zobcovou flétnu, musím konstatovat, že na rozdíl od mých kolegyň nemám žádné hudební vzdělání. Několik desítek let jsem zpívala ve sborech, kde jsem se zabývala i organizační činností a zároveň jsem koncerty uváděla. Hudbu miluji bez ohledu na to, o který žánr se jedná.
Mým obrovským koníčkem je poezie, hra se slovy, myšlenkami a rýmy. Každoročně jsem organizovala spolu s dalšími soběslavskými básníky podvečery poezie, na kterých jsme uváděli vlastní tvorbu. Již několik let, přesněji řečeno osm let, spolupracuji s vynikající malířkou Danielou Kuruc, se kterou každoročně vydáváme „Kalendář, který pomáhá“, kalendář básní a krásných obrazů, kdy zisk z prodeje je každým rokem věnován na pomoc potřebným.“

HAMAVE v letošním roce (2024)
„Tento rok jsme se rozhodly pro zcela nový program, sestavený převážně z vlastních písní, tedy ze zhudebněných básní Věrky Hanzalové.
Některé písně jsou již „staršího data“ z let 2017 a 2018, některé jsou z loňského roku, tedy z roku 2023 a několik písní teprve s letošním jarem získává svoji finální podobu. Každá nově vzniklá píseň se pro nás stává milovaným a opečovávaným klenotem, a i naši posluchači si v nich již našli zalíbení.
Pro naše koncerty je příznačné dobrovolné vstupné, které pak věnujeme na bohulibý účel. Tentokrát bychom chtěly peníze věnovat ve prospěch festivalu Tyflo Art. Festival je zacílen na zrakově handicapované umělce všech uměleckých směrů. Bude se konat ve dnech 21.–24. listopadu v Sezimově Ústí.“

Pořadatelem dobročinného koncertu „Od nás pro Vás aneb večer autorských písní a básní“ seskupení HAMAVE ze Soběslavi je Městské muzeum Antonína Sovy v Pacově. Podpořte společně s námi dobrovolným vstupným dobrou věc. Děkujeme!

Městské muzeum Antonína Sovy v Pacově