Krajinářské fotografie z Pacovska v Památníku Mladovožicka (15. 3.–3. 5. 2024)

Začátek letošní výstavní sezony Památníku Mladovožicka bude patřit krátkodobé expozici krajinářských fotografií z nedalekého Pacovska. Svou tvorbu na výstavě nesoucí název CYKLY představí fotograf, grafik a cyklista tělem i duší, Zdeněk Klika.

Na výstavě budete mít možnost prohlédnout si fotografie z několika dlouhodobě vznikajících fotografických cyklů (např. Pacovská rána, Aleje v nás, Magie stmívání) věnovaných (nejen) krajině Pacovska. A protože je vznik řady těchto záběrů spojen s jízdou na kole, své místo tu mají i snímky, kde je kolo součástí kompozice. Na snímcích je zachycena krajina, napříč všemi ročními obdobími. Svou intimitou a blízkostí nás zaujmou především snímky spojené s atmosférou začátku či konce dne, kdy je světlo pro fotografa nejzajímavější. Naléhavost dojmů a okamžiků z pozorování krajiny (zvěčněných objektivem fotografa) nás přivádí k prostému ztišení a obdivu, jindy se při jejich zhlédnutí a vnímání zamýšlíme nad vlastním bytím a jsoucnem. A ubíhajícím časem. Stejně jako se pozastavujeme nad proměnami nás samých i přírody, která lidi ještě stále se zdánlivou samozřejmostí přes veškeré zásahy a rány obklopuje a máme jí na dosah ruky. Členitá tvář krajiny, různě intenzivní kontrasty stínů a světla a barevnost daná roční dobou jsou nepřebernou knihou a nabídkou námětů, které Zdeněk Klika citlivě nachází a zaznamenává. Úsudek pisatele dokládají působivé snímky inspirované otevřenou, „volnou“ krajinou a objekty poutajícími pozornost a zvídavost (mosty, drobné sakrální památky). Na fotografiích spatřujeme významné krajinotvorné prvky spojující putujícího člověka s krajinou, cesty, osamělé stromy a aleje. Zdeněk Klika rovněž osobitě zvládá námět pro Pacovany výsostně ikonický, panorama města, jeho dvou kostelních věží a zámku. Tedy motiv, kterým k nám promlouvá tichý a bezpečný hlas domova.

Výstava fotografií CYKLY měla premiéru v létě loňského roku v muzeu v Pacově a setkala se s velkým návštěvnickým zájmem a uznáním. K prezentaci muzeum vydalo stejnojmenný fotografický katalog.

Slavnostní zahájení proběhne v pátek 15. března od 17 hodin v Památníku Mladovožicka. Úvodní slovo pronese Bc. Vlastimil Simota, ředitel pacovského Městského muzea Antonína Sovy. Hudebního doprovodu vernisáže se ujal Jan Lidický ze skupiny KGN. Neopomíjíme ani vedoucí Památníku paní Janu Wagnerovou, která umožnila konání výstavy a s ochotou usnadnila přípravné práce. Výstava potrvá do 3. května.

Bc. Vlastimil Simota
Městské muzeum Antonína Sovy v Pacově