Přednáška Tajemství pacovských pověstí

Městské muzeum Antonína Sovy v Pacově Vás zve na přednášku Mgr. Marie Tušilové Tajemství pacovských pověstí.

Přednáška se uskuteční ve středu 23. listopadu od 17 hodin v Zámeckém sále pacovského sálu.

Vstupné: 20 Kč