Svatoanenská pouť v Pacově 2023

Na konci měsíce července byla uspořádána pouť u kaple sv. Anny v Pacově. Ve středu 26. července se konala poutní mše za účasti asi 35 věřících a pacovských patriotů. Mši sloužil pan farář P. Mgr. Jaroslav Šmejkal. Již v tento den vyžadovalo uspořádání a návštěva mše překonání nepohody v podobě deštivého počasí.  

Hlavním dnem letošních svatoanenských oslav byla neděle 30. července. Pouť krátce po půl druhé hodině odpolední zahájil Bc. Vlastimil Simota, který vedle stručného přehledu dějin poutního místa a tradice místních poutí představil posluchačům aktivity připravované společně s Petrem Duffkem, pokračovatelem rodinné tradice v zájmu o kapličku a dění kolem ní. Zdůrazněna byla i významná podpora ze strany města Pacova. Slova se následně ujal P. Mgr. Jaroslav Šmejkal: tématem jeho duchovně zaměřeného proslovu byly poutě jako prostředek poznání a hledání jistot v minulosti i v současném světě. Vystoupení kytaristy a zpěváka Vladimíra Rokoského rázně ukončil očekávaný a prudký déšť. Řada návštěvníků našla útočiště v kapli, pod stromy nebo přečkali déšť v dobré a družné pohodě pod deštníky na lavičkách venku, případně u stánku s nápoji a drobným občerstvením.

Přízeň dětského i dospělého publika (v půl třetí čítajícího asi 110 osob) si získalo loutkoherecké divadelní představení Jana Hrubce, který s vtipem a zaujetím sehrál pohádku Honza a drak. Do divadelního dění se na výzvu principála mohli zapojit i někteří kluci. Se vztyčením zadních kulis stržených na zem silným větrem pomohli blízcí návštěvníci. Po pohádce si děti inspirované Janem Hrubcem mohli namíchat roztodivné kouzelné lektvary a nápoje. Pořadatelem divadélka bylo město Pacov (Kulturní tým, Mgr. Markéta Krejčová).

V průběhu odpoledne podával zájemcům výklad v kapli sv. Anny Bc. Vlastimil Simota: návštěvníky zaujal především mobiliář a barokní fresky, připomenutí aktivit a činovníků Komitétu pro pořádání poutí i legendárního zvoníka Vaška Umřeš.

V půl páté odpoledne byla Svatoanenská pouť 2023 neoficiálně ukončena. Děkujeme pořadatelům a všem, kteří pomohli ke zdárnému průběhu akce za nadšení a pomoc, zvláště pak Lence Jurnečkové. Zájem návštěvníků předčil naše očekávání a vybízí k pokračování v obnovené tradici poutí u svaté Anny v Pacově. Za rok opět na shledanou!

Text: Bc. Vlastimil Simota
Foto: Zdeněk Klika