Svatoanenská pouť v Pacově

Obyvatelům Pacova i jeho návštěvníkům je dobře známá barokní kaple v ulici U sv. Anny. Někteří pouze procházejí bez povšimnutí kolem, dětští obdivovatelé se nechají vzít do náručí a zvědavě přes mřížku ve starodávných železných dveřích nahlédnou do tajemného přítmí uvnitř kapličky. Působivá stavba inspirovala mnohé výtvarníky a stala se hlavním motivem nesčetných fotografií.

Kapli nechala v letech 1701–1703 postavit majitelka pacovského panství Johanna Eusebie Barbora hraběnka ze Žďáru. U kaple se nacházely malé lázně s léčivou vodou a kaple s lázněmi byly vyhlášeným poutním místem, kam přicházela mnohá procesí. V těsné blízkosti stával šenkovní dům zvaný „Loudilka“. Tato nejstarší poutní tradice po zrušení zdejšího kláštera bosých karmelitánů v roce 1787 postupně skomírala a vyzněla.

V následujícím dlouhém období se místo proměnilo, šenk a lázně se zázračnou studánkou zanikly a zbyla osamocená kaple. V roce 1933 bylo utvořeno komité, jehož cílem bylo značně zchátralou kapli opravit. Za přispění pacovských občanů byla kaple v roce 1934 opravena a při té příležitosti byla také obnovena Svatoanenská pouť. Hlavním organizátorem byl Rudolf Chramosta a přípravy celé akce se účastnili mnozí sousedé z okolí. Poutě byly velmi výpravné, jejich podobu známe z vyprávění Marie Chramostové: „Večer před poutí probíhal ohňostroj na louce u kapličky. V neděli v 8 hodin byla mše a kázání. Ve 13 hodin následoval průvod s kočáry a kostýmy od náměstí na louku, kde byly připraveny stoly a lavice. Velkostatek dodal pivo, hrála hudba a lidé se veselili. Mezi atrakcemi nechybělo kolo štěstí, tombola, flašinet, houpačky, kolotoče a cukrářské krámky.“

Tuto tradici přerušily nejprve válečné události a po roce 1948 nábožensky netolerantní komunistický režim. Až v 80. letech 20. století se tradice začala postupně navracet. Na sv. Annu, 26. července, byly slouženy mše a z popudu Jiřího Duffka, vnuka Rudolfa Chramosty, byla kaple v roce 1989 rekonstruována. Došlo k renovaci fasády a výměně části střešní krytiny. V roce 2010 bylo provedeno odvlhčení kaple a v interiéru byla položena nová dlažba. V posledních letech se objevila myšlenka na tyto tradice navázat, vzkřísit ve skromnějším měřítku pouť a pracovat na obnově dnes již poměrně degradovaného interiéru kaple a jejího mobiliáře. Tuto iniciativu s porozuměním podpořilo i vedení města a byly podniknuty první kroky k přípravě renovace. A tak vás po 75 letech můžeme pozvat na malé sousedské setkání v rámci poutě u kaple sv. Anny, které se bude konat 30. července od 13.30 hodin. Hlavním bodem programu bude loutkové divadlo Honzy Hrubce, který sehraje pohádku Honza a drak. Začátek představení bude ve 14.30 hodin. Další informace (např. ohledně mše, kterou odslouží farář P. Mgr. Jaroslav Šmejkal nebo uvažované komentované prohlídky kaple) budou zveřejněny v předstihu na internetu.

Petr Duffek, Archaia Brno, z. ú.
Bc. Vlastimil Simota, Městské muzeum A. Sovy v Pacově

Program:

STŘEDA 26. ČERVENCE OD 18 HODIN
Poutní mše svatá. P. Mgr. Jaroslav Šmejkal,
Římskokatolická farnost Pacov

NEDĚLE 30. ČERVENCE
OD 13.30 HODIN
Přivítání, úvodní slovo, výklad o historii kaple sv. Anny a místní pouti.

  • Petr Duffek, Komitét pro kapli sv. Anny v Pacově
  • Bc. Vlastimil Simota, Komitét pro kapli sv. Anny v Pacově
  • P. Mgr. Jaroslav Šmejkal, Římskokatolická farnost Pacov

OD 14.30 HODIN
Loutkové představení pro děti. Dřevěné divadlo jednoho herce MgA. Jana Hrubce uvede pohádku Honza a drak. Následuje tvořivá dílna. Pořádá město Pacov.

Sousedské posezení.