Výstava obrazů a kreseb Vlastimila Váni v Pacově

V sobotu 10. července se ve výstavní síni Kaple sv. Václava v Pacově konala vernisáž výstavy obrazů a kreseb Vlastimila Váni Pocit je území bez hranic a cesta k obydlí slona narcisového (pořadatel Městské muzeum Antonína Sovy v Pacově). Uvedený pacovský výtvarník navazuje na řadu svých dřívějších prezentací, které se konaly několikrát v místním muzeu, v knihovně v Pelhřimově i jinde. Inspiračním pramenem četných Váňových obrazů a kreseb je neomezená fantazie. Při slavnostním zahájení zazněl proslov ředitele muzea Vlastimila Simoty, program vernisáže obohatilo vystoupení vynikajícího flétnisty Martina Čecha a zdařilý autorský přednes poezie Pavla Pavlíka. Prohlídka tradiční letní výstavy v Kapli nabízí návštěvníkům tentokrát pohled na „vnitřní svět“ zachycený v expresivních obrazech a kresbách Vlastimila Váni. Po vynucené koronavirové přestávce tato akce přispěla k oživení kulturního dění; doufejme, že restart nebude znovu přetržen či jinak podstatně omezen. Konec aktuální výstavy je stanoven na 31. srpna, o případném prodloužení budeme veřejnost včas informovat.

Bc. Vlastimil Simota