Poezie mezi obrazy

Městské muzeum Antonína Sovy v Pacově
zve na poetický (mikro)pořad

Poezie mezi obrazy

Sobota 2. října od 14 hodin.

Uvádí Bc. Vlastimil Simota, přednes poezie a hudební vystoupení Pavel Pavlík.

Vstup do Kaple sv. Václava z „Valů“ nebo z chodby v přízemí jižního křídla zámku.