Pozvání na přednášku Za branou věčnosti

Ve středu 7. února se uskuteční od 17 hodin v Zámeckém sálu na zámku v Pacově přednáška pana Vlastimila Simoty staršího Za branou věčnosti. (Podnět k opakování dali posluchači, kteří nemohli navštívit její premiéru v listopadu loňského roku.)

Uvedený vlastivědný badatel si zvolil za téma historii pacovského hřbitova. Posluchači se dozví mnohé o kostelíku sv. Barbory, náhrobcích, pohřbených osobnostech a další zajímavosti.

Všichni zájemci jsou srdečně zváni!

Přednášku pořádá Městské muzeum Antonína Sovy v Pacově. Vstupné 40 Kč.